#relaxtfeminisme

Met de hashtag en handelsnaam #relaxtfeminisme vraag ik als spreker, schrijver en videomaker aandacht voor een positiever en meer reëele visie op emancipatie.

Waarbij feministen minder fel en minder sensitief reageren. Waarbij vrouwen ook naar hun eigen gedrag durven kijken als het gaat om het in stand houden van ongelijkheid (patronen veranderen we samen) in plaats van enkel naar ‘mannen’, ‘beleid’ of ‘organisaties’ te wijzen.

En waarbij we op beleid en voorzieningen niveau kijken hoe we jonge ouders nog meer en beter kunnen ondersteunen.

Zodat juist in die jaren waarop de afstand tot de arbeidsmarkt ontstaat geholpen kan worden om dit gat zo klein mogelijk te houden.

Heel concreet doe ik dit zelf via Mom Cycle. Waarbij effectief werken en toch thuis zijn voor de kinderen het ideale voorbeeld is. Waarbij zorg voor de kinderen en luisteren naar het lichaam na een bevalling en tijdens de zwangerschap niet hoeft te betekenen dat werk niet of minder moet. Anders. Meer flexibel en meer samen maakt excelleren mogelijk.

En ook is #relaxtfeminisme een stukje loslaten. Loslaten dat gelijkheid iets is dat er altijd moet zijn. Een tijdelijke ongelijkheid in het belang van het gezin kan juist een enorme investering in onze maatschappij zijn.

Laten we vooral kijken hoe we jonge gezinnen hierin zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. In plaats van streven naar een ideaal waarbij jonge ouders zichzelf voorbij lopen en vrouwen te hard zijn voor hun eigen herstel.

Hoe vrouwvriendelijk is het dat we van onze jonge vrouwen verwachten na het baren van een kind binnen drie maanden weer fulltime op het werk te staan? En helaas nog te vaak in een star en weinig flexibele 9 tot 17 mindset dat met een vers moederschap niet altijd makkelijk te combineren is.

Waarbij gebroken nachten, een lichaam dat nog niet hersteld is haar eigen probleem is? Terwijl jonge gezinnen juist in een nieuwe samenleving investeren.

Laten we ons de luxe veroorloven om in het midden uit te durven komen waarbij vrouwentaken en het moederschap geëerd worden én vrouwen de mogelijkheid hebben om te excelleren in werk: Als ze dat willen. En laten we vrouwen die dat niet willen niet als minderwaardig zien.

Dat alles is voor mij #relaxtfeminisme

Wil jij meedoen met mij? Stuur een email info@rebeccaslotboom.nl

En hou jij ook van humor en relativeren in dit debat? Kijk dan deze ‘oldie’ van Lebbis: